A+ A-

Geleneğin - Gelecek ile buluştuğu bir müzik eğitimi için Palet Eğitim Kurumları....

Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı Yüce Gümüş önderliğinde öğrencilerimiz, seviyelerine uygun olarak temel müzik kurallarını bilir, notaları tanır, farklı müzik türlerini öğrenir ve ayırt ederler.

Ayrıca ud, kanun, keman, ney, tambur, klâsik kemençe, ritim sazlar (kudüm / bendir / daire), bağlama gibi enstrümanların yer alacağı meslek sazı dersleri, çocuklarımız için özel materyal ve teknikler ile yeniden yorumlanmıştır.

Müziğin ilmî detaylarını bulacakları solfej – nazariyat, usûl (ritm) uygulama dersleri, ses eğitimi – repertuvar, oyunlu müzik tarihi, çocuklar için klâsik sanatlar, müzik edebiyatı gibi sanat eğitimimiz için çok önemli olan dersler ile öğrencilerimiz müzik bilgileri donanımlarına sahip olarak yeteneklerini ve genel kültürlerini geliştirirler.’ 

SPOR EĞİTİMİ